XIOM CHAMPION
ADIDAS ANDRO
BUTTERFLY NITTAKU
STIGA TIBHAR
YASAKA 기타
전체상품
XIOM CHAMPION
ADIDAS ANDRO
BUTTERFLY NITTAKU
STIGA TSP
YASAKA 기타
전체상품
펜홀더라켓 쉐이크라켓
러버본드 러버클리너
보호용품 라켓케이스
기타
펜홀더세트 쉐이크세트
완제품세트 전체상품
실속형(T/H30) 단체용(S)
고급(9000) 최고급(Pro)
일체형 야외/특수용
장애인용 지주/네트
기타 전체상품
연습구 시합구
특수구 전체상품
XIOM상의 XIOM하의
타올/양말 스포츠백
신발
스코어보드 탁구로보트
탁구/경기장용품
악세사리
목판 러버
의류 악세사리
의류 악세사리
 
 
> 베스트상품 > 베스트100
   
       
[XIOM]
M POWER
30,000원
 
[Butterfly]
장지커 - ZLC
285,000원
 
[Butterfly]
Timo Boll ZLC
264,000원
 
[XIOM]
FEEL ZX3
200,000원
 
[XIOM]
FEEL HX PRO
130,000원
 
[XIOM]
FEEL S7
55,000원
[XIOM]
FEEL SX
77,000원
[XIOM]
FEEL ZX1
99,000원
[XIOM]
FEEL ZX2
180,000원
 
[XIOM]일시품절
Fuga
60,000원
[XIOM]일시품절
HIBI(히비)
120,000원
[XIOM]
HIBIO
180,000원
[XIOM]
HIBIO PRO
330,000원
 
[XIOM]
HIBIO TOUR
550,000원
[XIOM]
ICECREAM AZX
195,000원
[XIOM]
Ignito
88,000원
[XIOM]일시품절
Ignito CP
90,000원
 
[Butterfly]일시품절
Timo Boll ZLF
225,000원
[Champion]일시품절
Pro-Carbon
45,000원
[Champion]일시품절
Pro-OFF
30,000원
[Nittaku]일시품절
플라이아트 카본 ( Flyatt Ca..
100,000원
 
[Nittaku]일시품절
Acoustic
210,000원
[Nittaku]
Barwell Fleet
330,000원
[Nittaku]
Feminist
110,000원
[Nittaku]
High Power Carbon
140,000원
 
[Nittaku]일시품절
Kim Kyung Ah
145,000원
[Nittaku]
Runrox 5
125,000원
[Nittaku]
Rutis
140,000원
[Nittaku]일시품절
Tenor
255,000원
 
[Nittaku]
Violin
210,000원
[Stiga]일시품절
김정훈 블레이드
120,000원
[Stiga]
로즈우드5
178,000원
[Stiga]일시품절
로즈우드7
195,000원
 
[Stiga]일시품절
에벤홀쯔NCT5
190,000원
[Stiga]
에벤홀쯔NCT7
220,000원
[Stiga]일시품절
인피니티VPS V
90,000원
[XIOM]일시품절
2010 Aigis
70,000원
 
[XIOM]일시품절
2010 Stradivarius
95,000원
[XIOM]일시품절
2010 Stradivarius CP
95,000원
[XIOM]일시품절
ACRO
60,000원
[XIOM]
ALLROUND S
60,000원
 
[XIOM]일시품절
Aria CP
60,000원
[XIOM]
ARIA LITE
55,000원
[XIOM]일시품절
Axelo
100,000원
[XIOM]
DIVA
55,000원
 
[XIOM]
EXTREME S
65,000원
[XIOM]
FEEL AX
66,000원
[XIOM]
FEEL HX
88,000원
[Butterfly]
Korbel
75,000원
 
[Butterfly]
Primorac Carbon
140,000원
[Butterfly]
Schlager Light
160,000원
[Butterfly]
Timo Boll ALC
164,000원
[Butterfly]
Timo Boll Spirit
135,000원
 
[Butterfly]일시품절
Timo Boll W5
119,000원
[Butterfly]일시품절
Timo Boll W7
119,000원
[Tibhar]
INCA (잉카)
200,000원
[NEXY]일시품절
OZ(오즈)
120,000원
 
[adiads]일시품절
라딕스 얼티밋(RadiX Ultima..
245,000원
[adiads]일시품절
라딕스 익스프레스(RadiX Expr..
230,000원
[adiads]일시품절
라딕스 임프레스(RadiX Impre..
215,000원
[adiads]일시품절
알파(Alpha)
70,000원
 
[adiads]일시품절
어벤져 카본 (Avenger carb..
125,000원
[adiads]일시품절
하이퍼터치(hypertouch)
169,000원
[Andro]일시품절
Kinetic Supreme OFF
75,000원
[Butterfly]일시품절
비스카리아FL
155,000원
131,750원
 
[Butterfly]일시품절
장지커 - ALC
195,000원
[Butterfly]일시품절
장지커 - SUPER ZLC
430,000원
[Butterfly]
장지커 - T5000
195,000원
165,750원
[XIOM]일시품절
OFFENSIVE S
60,000원
 
[XIOM]일시품절
OMEGA EURO BLADE
120,000원
[XIOM]일시품절
OMEGA PRO BLADE
160,000원
[XIOM]일시품절
OMEGA TOUR BLADE
180,000원
[XIOM]일시품절
POWERHINOKI 승
75,000원
 
[XIOM]일시품절
SOLO CP
70,000원
[XIOM]일시품절
Strato
95,000원
[XIOM]일시품절
Strato CP
95,000원
[XIOM]일시품절
V1 Quad
110,000원
 
[XIOM]일시품절
VEGA EURO BLADE
150,000원
[XIOM]일시품절
VEGA PRO BLADE
200,000원
[XIOM]일시품절
VEGA TOUR BLADE
250,000원
[XIOM]
Zeta Offensive (제타 오..
35,000원
 
[XIOM]
Zeta Offensive+ (제타 ..
45,000원
[XIOM]일시품절
Zetro Quad CP
130,000원
 
 
 
FEEL ZX2
180,000원
FEEL ZX3
200,000원
FEEL ZX1
99,000원
 
인터넷 고객센터 : 1588-5650 FAX : 02-2285-0466 본사영업부 : 02-2285-0441 FAX : 02-2285-0466
E-mail : cs@xiom.co.kr 사업자등록번호 : 123-86-30174 통신판매업신고 : 2013-경기안양-00269
사업자소재지 : 경기도 안양시 만안구 오리로 16(구:경기도 안양시 만안구 박달2동 681) 대표이사 : 김영열
본사 : 서울특별시 종로구 새문안로 92 광화문오피시아 502호(구:서울시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아 502호)
Copyright ⓒ 2006 XIOM Co.,Ltd. All rights reserved.